تفاوت کرونا و افسردگی

افزایش وزن و اشتها و سردرد | علل و علائم افسردگی بی قاعده

افسردگی بی قاعده از رایج ترین انواع افسردگی که با علائم افزایش وزن و اشتها و سردرد بروز می کند. افسردگی بی قاعده زمانی به وجود می آید که بیمار وزن زیادی را اضافه می کند سردرد دارد و اشتهایش افزایش باید.