تست ناامیدی

تست سنجش میزان خوشبینی ‏

/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C

تست سنجش میزان خوشبختی : هر اندازه می خواهید برای انجام این سوالات وقت بگذارید، اما به طور متوسط این تست به پانزده دقیقه زمان نیاز دارد و جواب درست یا غلطی در کار نیست. تجزیه و تحلیل تست به صورت رایگان در پایان تست قرار داده شده است، فقط در کمال صداقت و بدون غرض به سوالات پاسخ دهید.