تست عشق

راه تشخیص عشق سمی از عشق حقیقی؟ چرا عاشق شویم؟

راه تشخیص عشق سمی از عشق حقیقی و عشق واقعی چیست؟ چرا عاشق شویم؟ آنچه باید در مورد عشق بدانید. تکنیک های مهم پیش از ازدواج و یافتن نیمه گمشده خود در روانکاوی و روانشناسی