تست اضطراب مرگ

تست فوبیا و ترس | هراس | فوبیای اجتماعی با پاسخ

تست فوبیا با پاسخ و توضیحات به شما کمک می کند تا انواع فوبیا خود را شناسایی کنید. تست ترس و فوبیا انواع مختلف دارد.


تست استرس و اختلال اضطراب کودک و نوجوان، بزرگسال

این مجموعه تست استرس و اختلال اضطراب کودک و نوجوان، بزرگسال می باشد و شما می توانید اختلالات اضطرابی را در سنین مختلف سنجیده و پاسخ آن را مشاهده کنید.