ترس از دریاچه

تشخیص و درمان ترس از اقیانوس | فوبیای موج و دریاچه

فوبیاهای زیادی در ارتباط با آب وجود دارد و ترس از اقیانوس (thalassophobia) یکی از آن هاست. در این مطلب علائم و درمان آن و ترس های مشابه همچون ترس از دریاچه ، ترس از ماهی ، فوبیای موج و غیره آورده شده است. این ترس شدید و غالباً بی دلیل نسبت به اقیانوس می باشد.