ترس از حیوانات نی نی سایت

چگونه ترس از حیوانات را از بین ببریم | فوبیای حیوانات

ترس از حیوانات یا Zoophobia به ترس شدید و غیر طبیعی از همه یا گروهی از حیوانات گفته می شود. زیگموند فروید روانکاو معروف بر این باور بود که ترس از حیوانات یکی از شایع ترین بیماری های روانی در کودکان است.