تاثیر ناپدری و نامادری در ازدواج

دوران کودکی افراد در ازدواج آن ها چه تاثیری دارد؟

تاثیر دوران کودکی همسر در ازدواج بسیار مهم است. روابط دوران کودکی با خانواده، دوستان و همسالان می تواند بخش عظیمی از شخصیت فرد را نشان دهد. سوال این است که دوران کودکی افراد در ازدواج آن ها چه تاثیری دارد؟