تاثیر ناپدری و نامادری در ازدواج

دوران کودکی افراد در ازدواج آن ها چه تاثیری دارد؟

/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC

تاثیر دوران کودکی همسر در ازدواج بسیار مهم است. روابط دوران کودکی با خانواده، دوستان و همسالان می تواند بخش عظیمی از شخصیت فرد را نشان دهد. سوال این است که دوران کودکی افراد در ازدواج آن ها چه تاثیری دارد؟