تاثیر طلاق والدین در ازدواج فرزند

دوران کودکی افراد در ازدواج آن ها چه تاثیری دارد؟

تاثیر دوران کودکی همسر در ازدواج بسیار مهم است. روابط دوران کودکی با خانواده، دوستان و همسالان می تواند بخش عظیمی از شخصیت فرد را نشان دهد. سوال این است که دوران کودکی افراد در ازدواج آن ها چه تاثیری دارد؟