تاثیرات جسمانی اضطراب

عوارض اضطراب که می تواند زندگی شما را مختل کند

عوارض اضطراب در دراز مدت می تواند سلامت روحی و جسمانی فرد را تحت تاثیر خود قرار می دهد. اثرات جسمانی آن عبارت است از: تاثیر بر سیستم عصبی، سیستم قلبی عروقی، سیستم دفع و هضم غذا، سیستم ایمنی و دستگاه تنفس.