بیماری ترس از ازدواج

ترس از ازدواج | گاموفوبیا را از پا در آوردید

ترس از ازدواج(Gamophobia) یکی از معضلاتی می باشد که ذهن جوانان امروزی را درگیر خودش کرده است، این موضوع در سطح وسیع تر بر روی افراد، خانواده و جامعه تاثیر منفی می گذارد.