بردگی جنسی

وسواس جنسی با رابطه جنسی با محارم، حیوان و کودک ارتباط دارد؟ از تشخیص تا درمان

وسواس جنسی شامل افکار نگران کننده: رابطه جنسی با حیوان ، رابطه جنسی با محارم ، خیانت، سوء استفاده جنسی از دیگران ، بردگی جنسی، سادیسم جنسی یا مازوخیسم و غیره که پیامدهای جدی و نگران کننده ای برای مبتلایان آن به همراه دارد. راه تشخیص تا درمان ..