برخورد با نوجوان پرخاشگر

قوانین اساسی رفتار با نوجوان که والدین نمی دانند

اگر شما فرزند نوجوانی داشته باشید، احتمالا متوجه تغییرات رفتاری فرزندتان شده اید، شاید گاهی نیز احساس کلافگی کرده باشید و از رفتارهای فرزندتان خشمگین شده باشید و یا حتی ممکن است تناقضات رفتاری، احساسی، هیجانی در فرزندتان مشاهده کنید و دچار سردرگمی شوید. رفتار با نوجوان به دلیل سن حساس نوجوانی سخت می باشد و نیاز به دقت زیادی دارد.