اولین علائم یائسگی

آنچه در مورد یائسگی نمی دانیم

یائسگی مرحله ای از زندگی است که قاعدگی حداقل به مدت 12 ماه متوقف می شود، پس از یائسگی زنان قدرت باروری و بارداری خود را از دست می دهند.هر آنچه باید در این رابطه بدانید.