اوقات فراغت کودکان

چگونه وقت بیشتری با خانواده سپری کنیم؟ فواید گذراندن وقت با خانواده

گذراندن وقت با خانواده را بیاموزیم. خانواده سالم و با نشاط باید بداند که اوقات فراغت خانواده را مدیریت کند. بیش تر ما در دنیای پرهیاهو خودمان غرق شده ایم و تمام طول هفته را به شوق آخر هفته طی می کنیم ولی با چشم به هم زدن آخر هفته هم می گذرد و روز از نو و روزی از نو.