افسردگی شدید

اختلال افسردگی دائم و شدید

علائم؛ تشخیص و درمان اختلال افسردگی دائم و شدید آشنا شوید. افسردگی عمده می تواند بر ساختار های ذهنی شما تاثیر گذاشته و افکار خودکشی را در افراد زنده کند. شناسایی و درمان این نوع افسردگی نجات بخش زندگی افراد خواهد بود.