استرس کودکان دبستانی

کاهش استرس کودکان در مدرسه که آینده کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد

برای این که استرس کودکان در مدرسه کاهش یابد باید چه کار کرد؟ معمولا کودکان هم مانند بزرگسالان گرفتار استرس می شوند و آن را تجربه می کنند و زمانی که وارد مدرسه می شوند به طور معمول استرس آن ها افزایش می یابد که تا حدی این استرس معمولی می باشد. در این مقاله به شناسایی و کاهش استرس کودک در مدرسه پرداخته می شود.