از خواستگار چه بپرسیم

سوالات شغلی از خواستگار

سوالات شغلی از خواستگار در مورد شغل و آینده کاری نقش مهمی در اقتصادی خانواده دارد. شغل و میزان درآمد تاثیر زیادی در طول و نوع رابطه زناشویی دارد.