ارتباط موثر

راه های بهبود مهارت های کلامی با همسر

برای موفقیت در یک رابطه تنها شریک ایده آل کافی نیست. بلکه باید از مهارت های ارتباطی خوبی نیز برخوردار باشید. باید بدانید که پس از این که همسر ایده آلتان را به خودتان جذب کردید همه چیز تمام نمی شود بلکه همه چیز شروع می شود.


گفتگوی مشترک بین زوجین چیست؟

یکی از مهم ترین بخش در زندگی ارتباط می باشد، ارتباط با همسر باعث شادکامی و گاهی اوقات ناراحتی ما می شود اما متاسفانه در مدارس و دانشگاه ها در مورد ارتباط با همسر آموزش های لازم را نداده اند و در این مورد تدریس های لازمانجام نشده است.