موسوفوبیا

فوبیا موش| وقتی موش ها حمله می کنند

آیا تصور موش در خانه باعث می شود بترسید؟ آیا از دیدن موش می ترسید و با دیدن آن فرار می کنید؟ این ها علائم ترس از موش(Musophobia) است. جوندکانی مانند موش باعث آسیب به خانه می شوند و بنابراین ترس از آن ها تا حدودی منطقی می باشد.