عوارض استرس در زنان

تاثیر اضطراب در زنان+ درمان تضمینی

اضطراب زنان هم به اختلالات اضطرابی مانند اختلال اضطراب فراگیر یا اختلال هراس و هم به احساسات گاه به گاه اضطراب اشاره دارد که بسیاری از افراد در طول زندگی خود آن را تجربه می کنند.


با استرس خود چه کنیم؟ اختلال استرس و اضطراب شدید

استرس اصطلاحی می باشد که هنگامی که افراد دچار رنج و سختی می شود، از آن استفاده می کنند و بسیار رایج است. استرس شکل و درجه های مختلفی دارد که شامل ذهنی، جسمی و هیجانی می شود و به طور مثبت و یا منفی بر روی سلامتی اثر می گذارد.


عوارض اضطراب که می تواند زندگی شما را مختل کند

عوارض اضطراب در دراز مدت می تواند سلامت روحی و جسمانی فرد را تحت تاثیر خود قرار می دهد. اثرات جسمانی آن عبارت است از: تاثیر بر سیستم عصبی، سیستم قلبی عروقی، سیستم دفع و هضم غذا، سیستم ایمنی و دستگاه تنفس.