سوالات پیش از ازدواج از نامزد

سوالات شغلی از خواستگار

/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1

سوالات شغلی از خواستگار در مورد شغل و آینده کاری نقش مهمی در اقتصادی خانواده دارد. شغل و میزان درآمد تاثیر زیادی در طول و نوع رابطه زناشویی دارد.