رهایی از اضطراب اجتماعی

غلبه بر کمرویی و اضطراب اجتماعی و خجالت کشیدن

برای غلبه بر کمرویی و اضطراب اجتماعی فرد باید بیاموزد که چگونه چرخه اضطراب را از بین ببرد. اگر این چرخه ادامه پیدا کند اضطراب فرد بیش تر می شود و بر تمام ابعاد زندگی او اثر می گذارد. درمان خجالت کشیدن و کمرویی به این صورت انجام می شود.


همه چیز درباره اضطراب اجتماعی و کمرویی

روانشناسان ما به سوالات عمومی و تخصصی شما در زمنیه اضطراب اجتماعی و کمرویی پاسخ داده اند.می توانید در بخش کامنت های سوالات دیگر خود را مطرح کنید تا پاسخ داده شود.