درمان کمرویی نوجوان

5 باور غلط درباره کمرویی و اضطراب اجتماعی+ درمان

آیا کمرویی و اضطراب اجتماعی فرق دارد؟ آیا به عزت نفس مربوط می شود؟ اگر فردی خجالتی هستید احتمالا تاکنون با این سوالات برخورد کرده اید.